Overige verzekeringen

Onze overige verzekeringen:

Krediet

Wanneer facturen niet worden betaald dan kan dit, buiten de arbeidsintensiviteit, ook ingrijpende financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Een kredietverzekering biedt u garantie van betaling. U verzekert het risico dat uw klanten uw facturen niet betalen als gevolg van:

 • faillissement
 • surseance van betaling
 • executie
 • schuldsanering

U kunt zelf ook afnemers selecteren die u wenst te verzekeren
De volgende elementen bepalen o.a. de hoogte van de premie voor uw kredietverzekering:

 • de hoogte van de omzet van uw bedrijf
 • de landen waarin uw debiteuren gevestigd zijn
 • het aantal te verzekeren debiteuren
 • het gewenste dekkingspercentage bij schade-uitkering (veelal tussen 75 en 85%)
 • uw debiteurenverliezen over de afgelopen jaren

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Cyberrisk verzekering

Met een cyberrisk verzekering beschermt u uw bedrijf tegen internetcriminaliteit en aansprakelijkheid veroorzaakt door of vanwege uw digitale werkomgeving. Denk daarbij aan dataverlies, hacking van uw systemen, gijzeling van uw website of data, uw aansprakelijkheid wanneer u per ongeluk een virus verspreidt of inbreuk op de privacy pleegt, omzetverlies door een DDos aanval en nog veel meer.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Ondernemers overlijdensrisico

Wanneer u als ondernemer komt te overlijden, heeft dit grote financiële gevolgen voor uw nabestaanden en uw onderneming. Een overlijdensrisico kan uw bedrijf continueren.

Met de uitkering kunt u bijvoorbeeld:

 • salarissen van uw werknemers voor een bepaalde periode doorbetalen
 • uitstaande rekeningen betalen
 • de erfgenamen van uw compagnon uitkopen
 • een tijdelijke kracht inhuren die het werk van uw compagnon overneemt

De ondernemers overlijdensrisicoverzekering is speciaal bedoeld voor ondernemers en kenmerkt zich door een zeer scherpe premie.
Bij overlijden keert de verzekering een vooraf bepaald, vast bedrag uit aan de begunstigden. Begunstigden kunnen bijvoorbeeld zijn; uw zakelijke partner, de onderneming of uw levenspartner of gezin.

Aanvullende verzekeringen zijn:

 • Ongevallenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.