(Bank) Sparen overige verzekeringen:

Lijfrente

Lijfrente vormen

Kijk welke soorten lijfrentevormen er bestaan.

Meer informatie

Lijfrente regime

Korte uitleg over oud en nieuw regime.

Meer informatie

Jaarruimteberekening

Bereken zelf uw jaarruimte.

Meer informatie

Banksparen

Op het moment dat u een vrijvallende lijfrente heeft, kunt u er voor kiezen om de lijfrente direct tot uitkering te laten komen of de uitkering uit te stellen tot een later moment.

Voor beide opties geldt dat u kunt kiezen voor banksparen. “Lijfrenteopbouw” betekent uitstellen en “lijfrente uitkeren” betekent de lijfrente direct tot uitkering laten komen.
Omdat lijfrente en banksparen gebonden zijn aan wet- en regelgeving, plannen we graag een adviesgesprek waarbij de verschillende aspecten aan bod komen.
U dient hierbij wel rekening te houden met advieskosten voor onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden. Deze kosten vertellen we uiteraard vooraf.

Lees meer

Enkele kenmerken van banksparen zijn:
– de bankspaarrekening moet lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling.
– de uitkeringsfase moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.
– er kan gekozen worden om de uitkeringen in te laten gaan voordat men 65 wordt.
De uitkeringen moeten dan minimaal 20 jaar duren vermeerderd met het aantal jaren tot aan het jaar dat men de 65-jarige leeftijd bereikt.
– indien de uitkeringen starten tussen de 65- en 70-jarige leeftijd en de uitkeringen op jaarbasis hoger zijn dan 20.953 euro
(dit bedrag geldt voor het jaar 2012), dient de uitkeringsfase minimaal 20 jaar te duren.
Indien de jaarlijkse uitkering lager is dan 20.953 euro, mag ook voor een kortere uitkeringsperiode gekozen worden.
De uitkeringsfase moet in die situatie wel minimaal 5 jaar bedragen;
– de bankspaarrekening mag niet worden afgekocht en evenmin gebruikt worden als onderpand voor bijvoorbeeld een lening
– op moment dat de rekeninghouder van een bankspaarrekening komt te overlijden, gaan de rechten van de rekening over op de erfgenamen.
Het is bij een bankspaarrekening dus niet mogelijk om een andere rekeninghouder of begunstigde aan te wijzen.
Op het moment dat het wenselijk is om de uitkeringen bij overlijden aan specifieke personen toe te wijzen, dan zal dit dus eventueel in een testament moeten worden geregeld.

Spaarproducten

Voor spaarproducten zoals een internetspaarrekening kunt u ook bij ons terecht. Zo kunt u ook via ons kantoor internet spaarrekeningen openen bij diverse aanbieders

Overige verzekeringen:

Evenementenverzekering

Met de evenementen verzekering kunt u uw bruiloft of huwelijksjubileum verzekeren, dus ook een 12,5-jarige, 25-jarige, 40-jarige of 50-jarige bruiloft. Familieleden van het bruidspaar, getuige(n) en ceremoniemeester(s) zijn bij ziekte, ongeval en overlijden meeverzekerd.
De verzekering kent vaak de volgende rubrieken:

    • niet doorgaan van de bruiloft
    • niet verschijnen van personen
    • ongevallen
    • objectverzekering (de huwelijkscadeaus)

Bij uitstel, afgelasten of onderbreking van de bruiloft als gevolg van een gebeurtenis waarop u geen invloed heeft, worden de kosten van de bruiloft vergoed.

De bruiloftverzekering geldt alleen voor huwelijksfeesten die in Nederland plaatsvinden. Het is niet mogelijk de verzekering aan te spreken als er sprake is van o.a. bestaande ziekten, financiële moeilijkheden waaronder contractbreuk door betrokken partijen of het niet verkrijgen van een vergunning.

Neem voor meer informatie of een premie opgave contact met ons op.

CAR verzekering

De CAR verzekering is bedoeld voor aan- en verbouw van uw woning.
De verzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van bouwwerkzaamheden aan het al bestaande gedeelte van de woning en aan het deel van de woning waaraan aan- of verbouwd wordt. Omdat de bouwwerkzaamheden ook schade kunnen toebrengen aan omliggende gebouwen of aan personen, kunt u kiezen voor een dekking tegen het risico van aansprakelijkheid. Tijdens de bouwwerkzaamheden moet u over een woonhuis- en inboedelverzekering beschikken. Ook moeten de verzekeringsmaatschappij(en) waar het woonhuis en de inboedel verzekerd zijn, op de hoogte gesteld worden van de voorgenomen werkzaamheden. Het is veelal aan te bevelen de aanbouwverzekering zelf af te sluiten en niet via de aannemer. U heeft dan desgewenst de mogelijkheid de herstelwerkzaamheden door een andere aannemer te laten uitvoeren. De premie is afhankelijk van de bouwsom en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Het is daarbij bijvoorbeeld van belang of er moet worden geheid en/of bronbemaling moet plaatsvinden.