Huis en Wonen

Ons aanbod Huis en Wonen verzekeringen:

Woonhuisverzekering

De woonhuisverzekering is bestemd voor eigenaar van een woning en dekt schade aan de woning door o.a. brand, bliksem en ontploffing. Uitgangspunt voor de verzekerde som is de herbouwwaarde. Onder herbouwwaarde wordt verstaan ” het bedrag benodigd om een woning van gelijke kwaliteit en op dezelfde locatie te herbouwen”. Prijsbepalende factoren als de grondprijs en courantheid spelen hierbij geen enkele rol. Het verzekerde bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast aan de index voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afhankelijk van de polisdekking kunt u zich ook verzekeren tegen schade zoals storm, inbraak, water, rook, roet, omvallende bomen etc. Ruitbreuk  en zonnepanelen zijn mee te verzekeren tegen een premietoeslag.

Als u gebruik maakt van een herbouwwaardemeter krijgt u vaak voor een periode van 5 jaar garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar zal dan in geval van schade geen beroep doen op onderverzekering. Van onderverzekering is sprake wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de herbouwwaarde van uw woning.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering is van belang van voor eigenaren en huurders (bewoners) van een woning en dekt schade aan de inboedel door o.a. brand, bliksem en ontploffing. Afhankelijk van de gekozen polisdekking kunt u zich ook verzekeren tegen diefstal, water, rook- en roetschade, de gevolgen van glasschade, etc. Ruitbreuk en buitenhuisdekking zijn mee te verzekeren tegen een premietoeslag.

Uitgangspunt voor de verzekerde som is de nieuwwaarde van uw inboedel. Het verzekerde bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast aan de waarde index inboedel van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Om de hoogte van uw inboedelwaarde vast te stellen kunt u gebruik maken van een inboedelwaardemeter. Hiermee krijgt u vaak voor een periode van 5 jaar garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar zal dan in geval van schade geen beroep doen op onderverzekering. Van onderverzekering is sprake wanneer het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van uw inboedel.

Als u uw woning aan laat passen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen, krijgt u vaak ook een aardige korting op uw inboedelverzekering.

Kostbaarhedenverzekering

Sommige kostbaarheden zijn zo bijzonder dat u ze graag goed wilt verzekeren. De verzekering geldt voor verschillende soorten kostbaarheden, waaronder sieraden, horloges, schilderijen, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten e.d.

U kunt uw kostbaarheden verzekeren tegen materiële schade door diefstal, verlies of beschadiging.
De verzekering van kostbaarheden geschiedt veelal op basis van vaste taxatie (gedurende drie jaar na dagtekening van het taxatierapport).

De premie is afhankelijk van de waarde en het soort object. Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op een recente aankoopnota of recent taxatierapport.

Belangrijk: de kostbaarhedenverzekering is vaak alleen af te sluiten in combinatie met een inboedelverzekering.

[