Gezin en Gezondheid

Gezin en Gezondheid

Zorgverzekering

Hieronder staan de zorgvergelijkingsmodules waarmee je zorgverzekeringen kunt vergelijken.

Bekijk zorg vergelijkingsmodule

De zorgverzekering is een verplichte verzekering en dekt de kosten voor geneeskundige zorg. De overheid stelt het basispakket zorgverzekering vast.

Naast het basispakket kunt u zich desgewenst aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie etc. Ook tandartsdekking is een aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Vaak hanteren verzekeraars een natura- en een restitutie variant.

Natura is voordeliger omdat de verzekeraar contracten heeft afgesloten met zorgverleners. Hierdoor bepaalt de verzekeraar naar welke zorgverlener u moet gaan. Nota afhandeling gaat vaak rechtstreeks. Restitutie is iets duurder maar biedt u daarentegen volledig vrije keuze in het aanbod van zorgverleners.

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Doet u geen aanspraak op uw verzekering? Dan betaalt u vanzelfsprekend niets.

Bent u ZZP er of heeft uw werkgever een collectieve overeenkomst, dan kunt u zich collectief verzekeren waardoor u een extra korting op uw premie ontvangt.

Ongevallenverzekering

Met de persoonlijke- of gezinsongevallenverzekering kunt u (en uw gezin) zich verzekeren tegen de gevolgen van een ongeval. Er kan een uitkering worden verstrekt bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden.

De gevolgen van een ongeval kunnen in vier afzonderlijke rubrieken worden verzekerd. U kunt zelf, de gewenste verzekerde som per rubriek bepalen.
Rubriek A voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden;
Rubriek B voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit;
Rubriek C voorziet in een periodiek uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
Rubriek D voorziet in een daguitkering bij ziekenhuisopname.

Belangrijk is het om te weten dat de ongevallenverzekering geen dekking biedt tegen ziekte.

Rechtsbijstandverzekering

Een goede rechtsbijstandverzekering is in deze tijd geen overbodige luxe. U merkt het waarschijnlijk zelf: de maatschappij verhardt. Een ongeluk – en niet alleen letterlijk in het verkeer – zit in een klein hoekje. Mensen worden steeds mondiger en willen vaker hun recht halen. Stel: u heeft een conflict met uw werkgever over uw arbeidscontract. Uw nieuwe keuken die u al voor een deel heeft aanbetaald, komt maar niet. Of u bent betrokken bij een verkeersongeval en een andere betrokkene stelt u aansprakelijk terwijl u vindt dat u dat niet bent. Met een particuliere rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor juridische bijstand. De meeste rechtsbijstandverzekeringen bestaan uit een basispakket dat u desgewenst kunt uitbreiden. Het basispakket bevat meestal de volgende modules;

Verkeer: U bent met uw gezin verzekerd van professionele rechtshulp voor geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Dit kan per auto zijn, maar bijvoorbeeld ook fietsend, wandelend of skiënd.

Consument & Wonen: U bent u verzekerd van professionele rechtshulp voor uiteenlopende consumentenzaken. Denk bijvoorbeeld aan (online) aankopen of aan problemen met uw leverancier van energie, telefoon of internet.
Daarnaast is er dekking voor conflicten met betrekking tot uw eigen woning.

Inkomen: Een gedwongen ontslag komt bijna altijd onverwacht. Maar ook wanneer u
aanspraak heeft op een pensioen of uitkering, kunt u in conflict komen met
de uitvoeringsinstelling over de vaststelling of hoogte van uw uitkering.

Vermogensbeheer en fiscale zaken: Deze module biedt dekking voor geschillen met de belastingdienst over inkomsten-/vermogensbelasting, successierecht en onroerendzaakbelasting. Ook bent u verzekerd voor geschillen over aan- en verkoop van opties, obligaties en aandelen. Conflicten rond aankoop van een tweede woning in de gehele Europese Unie.

Aanvullende dekkingen zijn: echtscheiding (mediation), vermogensbeheer en fiscale zaken, verhuur van de eigen woning of tweede woning.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering (A.V.P.) dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden.

De A.V.P. is van belang voor de alleenstaande en het gezin. Onder gezin zijn alle samenlevingsvormen begrepen. Bij een gezinspolis zijn alle gezinsleden verzekerd, ook als kinderen voor studie buitenshuis wonen. Daarnaast zijn meeverzekerd logés, voor zover deze zelf niet verzekerd zijn en huispersoneel voor zover de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden

Verzekerd is onder andere het aansprakelijkheidsrisico van bezit van huisdieren en andere (on)roerende zaken. Geleende of gehuurde zaken zijn doorgaans beperkt gedekt. Uitgesloten van de dekking zijn o.a. opzettelijk veroorzaakte schades en het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen verband houdt.

Als verzekerde som is het vaak mogelijk te kiezen uit drie verzekerde bedragen, te weten EUR 500.000, EUR 1.250.000 of EUR 2.500.000.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is zeker een aanrader. Deze neemt veel zorgen uit handen.
Voor uzelf, maar vooral voor uw familie en vrienden die achterblijven.

Mensen hebben veelal zeer specifieke en persoonlijke wensen rondom hun uitvaart.
Voor iedereen bestaat er een passende uitvaartverzekering.

De uitgebreide uitvaartverzekering biedt vele mogelijkheden en kent een zeer royale dekking.
Van rouwbrieven tot opbaring, van volgauto tot dragers, nagenoeg alles wordt voor hen geregeld.
De premie kan periodiek voldaan worden of door middel van een eenmalige koopsomstorting.

Een geldbedrag verzekeren kan vanzelfsprekend ook met de uitvaartverzekering in geld.
Eventueel kunt u de uitvaartverzekering in geld ook combineren met natura uitvaartverzekeringen. Bijvoorbeeld door een extra geldbedrag bij te verzekeren voor een grafsteen, koffietafel of extra rouwbrieven.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u onder andere:

  • ervoor zorgen dat uw nabestaanden na uw overlijden of na het overlijden van uw partner goed verzorgd achterblijven.
  • het risico verzekeren dat u bij vroegtijdig overlijden uw hypotheek niet kunt aflossen.
  • de uitkering gebruiken voor het aflossen van een persoonlijke lening of voor het betalen van successierechten.
  • in de zakelijke sfeer ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een achterblijvende zakelijke partner het bedrijf van de nabestaanden van zijn overleden compagnon wil overnemen.

De verschillende vormen van overlijdensrisicoverzekeringen zijn:

Risicoverzekering op vaste termijn

Een risicoverzekering op vaste termijn is een bijzondere overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert namelijk het kapitaal uit op de einddatum van de verzekering, mits de verzekerde voor die datum is overleden.

Gelijkblijvende Risicoverzekering

Een gelijkblijvende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft. De verzekering keert uit wanneer de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden.

Lineair Dalende Risicoverzekering

Een lineair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal daalt aan het eind van ieder verzekeringsjaar met een vast bedrag. Dit vaste bedrag is gelijk aan het verzekerde kapitaal bij het begin van de verzekering gedeeld door de looptijd van de verzekering in hele jaren.

Annuïtair Dalende Risicoverzekering

Een annuïtair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal aan het eind van ieder verzekeringsjaar zodanig daalt dat het kapitaal gelijk is aan de restschuld van een annuïteitenlening met een bepaalde rentevoet.