Lijfrente vormen

Lijfrente vormen

Nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente heeft als doel uw partner een lijfrente uitkering te bieden nadat u bent overleden.
Het is een extra verzekering zodat de uitkering bij uw overlijden niet direct wordt beëindigd. U kunt uw partner
dus meeverzekeren voor een percentage, maximaal 100%, van de oorspronkelijke uitkering. De uitkering eindigt bij overlijden van uw partner. Als u een nabestaande lijfrente meeverzekerd, is de uitkering voor u lager, daar de mogelijkheid voor de verzekeraar bestaat dat zij langer moeten uitbetalen.

Levenslange oudedagslijfrente

Levenslange oudedagslijfrente
Een levenslange oudedagslijfrente ontvangt u als aanvulling op uw AOW en/of pensioen. U mag zelf bepalen wanneer u deze lijfrente wilt ontvangen, vaak is dit mogelijk tot uiterlijk 70 jaar. Met een levenslange oudedagslijfrente bent u verzekerd van een periodieke uitkering zolang als u leeft.

Tijdelijke oudedagslijfrente
Een tijdelijke oudedagslijfrente gaat in vanaf uw 65 jarige leeftijd en kent een minimale duur van 5 jaar.
U kunt hiermee een achteruitgang op uw inkomen uit AOW en/of pensioen of extra uitgaven gedurende de periode na 65 jaar opvangen.

Overbruggingslijfrente

Met een overbruggingslijfrente overbrugt u de periode tussen het tijdstip dat u stopt met werken en het tijdstip dat u met pensioen gaat of AOW gaat ontvangen. Dit betreft de periode voor u 65 jaar wordt. U kon tot uiterlijk 1 april 2006 nog premie storten voor een overbruggingslijfrente. De hoogte van een overbruggingslijfrente eindigt uiterlijk in het jaar dat u 65 wordt of in het jaar dat u met pensioen gaat, mits dit voor de leeftijd van 65 jaar is.

Direct ingaande lijfrente

U heeft een vrijvallend opgebouwd kapitaal en gaat dit nu aanwenden voor een periodieke uitkering.
U stort uw kapitaal als koopsom in een direct ingaande lijfrente waarna u de overeengekomen periode een uitkering zult gaan ontvangen.

Uitgestelde lijfrente

Een uitgestelde lijfrente is een lijfrente uitkering die pas na een bepaalde looptijd waarin u premie betaalt tot uitkering komt.
Deze vorm is uiterst geschikt voor geval dat u van uw werkgever een gouden handdruk hebt gekregen.