Lijfrente regime

Lijfrente regime

Nieuw regime

Onder het nieuwe regime vallen de polissen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
– voor koopsompolissen geldt gesloten ná 1 januari 1992;
– voor polissen tegen premiebetaling geldt gesloten vanaf 16 oktober 1990.

Als uw polis onder het nieuwe regime valt, kunt u het uitgebouwde lijfrentekapitaal op de volgende manieren aanwenden:
– u kunt er een periodieke uitkering voor aanschaffen in de vorm van een overbruggingslijfrente (premie betaald voor 01 april 2006), een tijdelijke oudedagslijfrente of een levenslange lijfrente;
– u kunt ook zonder fiscale gevolgen de uitkering uitstellen tot het moment dat u er gebruik van wilt maken. Dit dient echter wel voor uw 70e jaar plaats te vinden. U kunt uw vermogen dus door laten groeien.

Oud regime

Onder het oude regime vallen de polissen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
– voor koopsompolissen geldt gesloten vóór 1 januari 1992;
– voor polissen tegen premiebetaling geldt gesloten vóór 16 oktober 1990.
Als uw polis onder het oude regime valt, kunt u het opgebouwde lijfrentekapitaal op de volgende manieren aanwenden:
– Uitkering in contanten ineens, waarbij de uitkering in één keer progressief wordt belast. Dit kan minder aantrekkelijk zijn omdat hierbij de kans bestaat dat de uitkering tegen het hoogste tarief wordt belast;
u kunt er een uitkerende lijfrente voor aankopen, als overbrugging tot pensioen of als aanvulling op uw pensioen;
– Later laten uitkeren, dus het opschuiven van de einddatum van de polis (verlengen).
– Doorschuiven naar de kinderen (schenken). Dit kan fiscaal voordelig zijn, zeker als uw kinderen of kleinkinderen in de toekomst weinig of geen inkomen kunnen of zullen genieten.