Soorten schades

Soorten schades

Om uzelf en uw bezittingen goed te beschermen bestaan er veel verschillende soorten verzekeringen.
Vaak is het erg vervelend als u niet precies weet wat u moet doen bij schade.
Daarom geven wij u tekst en uitleg over de verschillende soorten schade en hoe u in bepaalde situaties moet handelen.

Verkeerschade

Wat te doen bij Verkeerschade?

Aanrijdingsformulier

Vul ter plaatse van het ongeval en samen met de tegenpartij de voorkant van het aanrijdingsformulier in. Dit formulier bestaat uit een origineel en een zelfdoordrukkend exemplaar. Het maakt niet uit of uw gegevens aan de linker- of rechterkant worden ingevuld. Nadat ieder een exemplaar heeft ontvangen vult u ieder voor zich thuis de achterzijde volledig in. Na ondertekening daarvan levert u het formulier z.s.m. in bij ons kantoor.
LET OP WAT U INVULT! Als u het formulier ondertekent is dit bindend voor de schuldvraag. Vul het dus zorgvuldig in en vermeld bij de opmerking als u het met iets (wat de tegenpartij bijvoorbeeld vermeldt) niet eens bent. Later kunt u daar niet meer op terugkomen. Let vooral ook op de situatietekening op het schadeformulier. Zorg dat dit de juiste toedracht weergeeft.
Het is altijd raadzaam om foto’s van de situatie en de schade te maken.

Rechtsbijstandverzekering
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan voorziet deze verzekering in het geven van juridische hulpen het inschakelen van deskundigen die ter plaatse bekend zijn. Een tegenpartij is vaak eerder geneigd tot betaling over te gaan als zij met een rechtsbijstandverzekeraar of diens advocaat te maken heeft.

Contra expertise
Stel u bent het niet eens met de schadevaststelling door de expert. Eerst kunt dit bespreken met de expert in kwestie en met hem overleggen. Wanneer u het niet eens wordt met deze expert bestaat de mogelijkheid om een zogeheten contra expertise te laten verrichten. Deze kosten zijn in beginsel voor uw eigen rekening. Als blijkt dat na de contra expertise de uitkomst hoger ligt zal een speciale arbiter de definitieve schade vaststellen. De gemaakte kosten ontvangt u dan terug. Als de uitkomst van de contra expertise gelijk is of lager is dan de eerste expertise, dan zijn de kosten voor uw rekening.

Expert
Door ons wordt via uw eigen verzekeringsmaatschappij (all-risk dekking) of de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij (WA of WA extra dekking) een expert ingeschakeld. Deze expert heeft als taak de schade aan uw auto vast te stellen. Dit gebeurt meestal bij het garagebedrijf welke tevens de auto gaat repareren. Vaak vermeldt de expert daarbij een bepaald bedrag wat u vervolgens op uw rekening krijgt overgemaakt.

Getuigen
Getuigen spelen in de afwikkeling van een schade vaak een grotere rol dan de politie die een schaderapport opmaakt. De inhoud van het registratieformulier heeft immers geen bewijskracht, daarom dient men, om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te kunnen bewijzen, over andere bewijsmiddelen te beschikken. Getuigen zijn hierbij een uitstekend hulpmiddel, aangezien zij gezien hebben wat er is gebeurd en de politie het niet heeft zien gebeuren.

Tegenpartij
In veel gevallen gaat het goed. De tegenpartij heeft ook netjes het schadeformulier ingevuld en dit naar zijn tussenpersoon of verzekeraar verzonden. In dat geval kan uw schade binnen de normale tijd worden afgewikkeld. Uiteraard is dit nog wel afhankelijk van het snel kunnen vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij.
Helaas komt het geregeld voor dat de tegenpartij, uit onwetendheid of door andere oorzaken, zijn schadeformulier niet of niet volledig ingevuld naar zijn tussenpersoon of verzekeraar heeft gezonden. In dat geval kan de afwikkeling weken of zelfs maanden vertraagd worden. Wij adviseren u dan ook om de tegenpartij te vertellen dat hij of zij zelf ook het formulier aan de achterzijde moet invullen en het formulier naar zijn eigen tussenpersoon of verzekeraar dient te zenden.

Autoruitschade

Indien u met uw voertuig beperkt casco of volledig casco verzekerd
bent, dan kunt in geval van autoruitschade contact opnemen met
Carglass via telefoonummer 088-0406123. Ruitreparatie is dan gratis en bij ruitvervanging geldt veelal een lager eigen risico.

Woonhuis en Inboedel

Woonhuis en Inboedel

Om schade aan o.a. uw woning of inboedel te melden dient u gebruik te maken van een algemeen schadeaangifteformulier, klik hier om het schadeformulier te downloaden.

Maak, indien mogelijk, foto’s van de situatie. Uw foto’s kunnen helpen bij de schadeafhandeling.
Verzamel verder zoveel mogelijk bewijsstukken van de gestolen/beschadigde spullen zoals nota’s, garantiebewijzen, aankoopverklaringen etc.

De uitgebreide opstalverzekering dekt onder andere:
– Schade aan de woning die wordt veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffing
– Schade veroorzaakt door inbraak
– Schade veroorzaakt door regen, sneeuw, smeltwater en storm
– Schade als gevolg van lekkages van waterleidingen of stookinstallaties
– Schade door aanrijding en aanvaring
– Schade door een gebroken aquarium, een defect waterbed, etc

De extra uitgebreide opstalverzekering dekt:
– Alle schade die door de uitgebreide opstalverzekering wordt gedekt inclusief hak-, breek- en herstelwerkzaamheden, wanneer water of vorst de schade heeft veroorzaakt
– Reparatie aan leidingen en installaties bij waterschade door vorst
– Schade die wordt veroorzaakt door het omvallen van bomen
– Schade door neerslag dat via de begane grond is binnengestroomd, bijvoorbeeld als gevolg van verstopping van rioolputten of -buizen.

De meest uitgebreide opstalverzekering; van buiten komende onheilen (all risk) dekt:
Alle schade die door de extra uitgebreide opstalverzekering wordt gedekt inclusief plotseling en onverwacht van buiten komende onheilen. Een voorbeeld hiervan is schade als gevolg van vandalisme zonder inbraakpoging, of schade door graffiti. Schade door terrorisme of natuurrampen is niet gedekt.

Waterschade:
Uw verzekeraar keert de schade uit wanneer er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.
Stel dat de dakgoot van uw woning vol met bladeren zit, waardoor het regenwater uw woning binnendringt,
dan is er geen sprake van een onvoorziene omstandigheid. Ook wanneer u uw ramen open laat staan tijdens zware neerslag. Het is dan te voorzien dat er water naar binnen zal lopen. Schade ten gevolge van achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Schade door inbraak, diefstal:
Neem bij diefstal- of inbraakschade zelf de noodzakelijke maatregelen om mogelijke verdere schade te beperken.
Bijvoorbeeld wanneer uw woning niet kan worden afgesloten vanwege de braakschade, schakelt u dan alvast iemand in die noodvoorzieningen kan treffen. U dient vervolgens aangifte te doen bij de politie. Geef hierbij alle beschadigde en/of vermiste zaken op zodat deze in het procesverbaal worden opgenomen. Vraag aan de politie een afschrift van uw aangifte zodat u deze kunt meezenden met uw schademelding aan uw verzekeringsmaatschappij.

Valt de schade onder de opstal of inboedelverzekering:
Alles wat aard- en nagelvast zit behoort tot de opstal. Wat verhuisbaar is behoort toe tot de inboedel.
Een gelijmde, geschroefde of gespijkerde vloer hoort bij de opstalverzekering. Als de vloer kan worden meegenomen naar een andere woning, bijvoorbeeld click laminaat, dan valt het onder de inboedelverzekering.

Huurdersbelang:
Schade aan “Huurdersbelang” kunt u claimen op uw inboedelverzekering.
Huurdersbelang is een stukje opstal dat is meeverzekerd op uw inboedelverzekering.
Voorbeelden van huurdersbelang zijn; veranderingen aan de keuken of badkamer, die voor uw eigen rekening zijn.
Overige opstalschade, niet voor uw rekening, claimt u bij de verhuurder.

Dekking en eigen risico:
Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de geldende dekking en het eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

Aansprakelijkheid

Iemand anders kan u ervan beschuldigen dat die door uw schuld schade heeft geleden.
Word u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt, dan dient u uw aansprakelijkheidsverzekeraar hiervan op de hoogte te stellen.
Wij verzoeken u de aansprakelijkstelling van de benadeelde en de aanwezige bewijsstukken en/of nota’s samen met een schadeformulier bij ons kantoor in te dienen.

Rechtsbijstand

Als u betrokken raakt bij een juridisch conflict dan dient u de zaak snel te melden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Via de onderstaande koppelingen kunt u uw zaak online of schriftelijk bij de betreffende verzekeraar aanmelden.

Digitaal aanmelden van een rechtsbijstand zaak kan via de site van uw verzekeringsmaatschappij.

Reis en Annuleringsverzekering

Bagage: diefstal, verlies of vermissing
Schade aan uw reisbagage of een onderbreking van uw geplande reis is erg vervelend. Ingeval van diefstal of vermissing van bagage moet u direct aangifte te doen bij de politie en/of reisorganisatie waarvan u een bewijs dient mee te zenden met uw schademelding. Voor zover aanwezig verzoeken wij u aankoopnota(‘s) en/of aankoopverklaring (en) mee te zenden. Indien dit niet voorhanden is, kunt u ook een betalingsbewijs van uw aankoop indienen zoals een kopie van uw bank- of giro afschrift. Ook enig bewijs van de reis (zoals een boekingsnota of ticket)wordt vaak opgevraagd.

Annuleren/Afbreken van uw reis
Bij annulering of afbreken van uw reis dient u een annuleringsnota op te vragen bij uw reisorganisatie. Bij annulering als gevolg van ziekte, ernstig letsel of overlijden is het vaak nodig om een verklaring van uw huisarts danwel behandelend specialist te overleggen.
Wanneer u bij Allianz Global Assistance bent verzekerd kunt een schade op twee manieren indienen:

* On line, snel en eenvoudig.
* Schriftelijk, door uitprinten en invullen van een schade aangifteformulier

Indien u bij een andere verzekeringsmaatschappij bent verzekerd kunt u via schadeformulieren het benodigde schadeformulier voor reis- of annuleringschade downloaden en dit na invullen en ondertekening met de benodigde bescheiden aan ons kantoor inzenden.

Bagage: beschadiging
In geval van beschadiging dient u de reparatienota of een verklaring van een reparateur waaruit blijkt dat reparatie niet mogelijk is mee te zenden.

Glasschade

Wanneer u verzekerd bent tegen glasschade aan uw woning dient u de schade aan ons kantoor te melden.

Onder de dekking valt breuk van ruiten, die dienen om licht door te laten en die behoren tot de woning.
Kosten voor het treffen van noodvoorzieningen zijn vaak tot bepaalde hoogte meeverzekerd. Voor schade aan bijzondere glassoorten dient u uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact met ons op te nemen.

Heeft u de de ruit reeds laten vervangen, stuur ons dan het schadeformulier en de nota van de glashandel toe. Het kan ook zijn dat de glashandel de nota rechtstreeks declareert bij uw verzekerings-maatschappij.

Overig

Voor het melden van alle overige schades kunt u hier een algemeen schadeformulier downloaden.
Indien het een specifieke verzekering betreft kunt u met ons kantoor contact opnemen zodat wij u van de juiste informatie kunnen voorzien en indien nodig een schade expert kunnen inschakelen.

U kunt ons telefonisch bereiken via 024-6841453 of per email info@meijer-assurantien.nl.