Blog
jan 01

1-1-2014 Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente

Nieuwe wetgeving heeft bepaald dat een tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd in mag gaan. Er is wel een overgangsrecht afgesproken.

Waarom gaat de lijfrente niet meer in bij 65 jaar?
Lijfrente is een aanvulling op het pensioen. Omdat de AOW-gerechtigde leeftijd verschuift, verschuift ook de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente. Deze gaat niet eerder in dan het moment dat de klant de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of maximaal 5 jaar daarna.

Wat houdt het overgangsrecht in?
Het overgangsrecht houdt in, dat het kapitaal dat tot 1 januari 2014 is opgebouwd bij 65 jaar uitgekeerd mag worden. Het kapitaal dat vanaf 1 januari 2014 wordt opgebouwd, gaat in wanneer de begunstigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit is afhankelijk van de geboortedatum en verschilt dus per klant. Dit geldt uitsluitend voor tijdelijke lijfrentes met een looptijd van minimaal 5 en maximaal 20 jaar, waarbij de uitkering niet hoger mag zijn dan € 20.953 per jaar.

Heeft u een bancair product met periodieke inleg dan ontvangt u van de meeste banken/verzekeraars een tweede rekeningnummer waarop vanaf 1 januari 2014 wordt ingelegd.

  •  Als u gebruik maakt van automatische incasso, hoeft u niets te doen. Het rekeningnummer wordt aangepast zodat het bedrag op het juiste rekeningnummer wordt bijgeschreven. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan moet u zelf de periodieke overboeking wijzigen.
  • Als u een bancair product heeft en niet periodiek inlegt dan hoeft u niets te doen. Voor eventuele toekomstige inleg kunt u een tweede rekeningnummer aanvragen.
  • Heeft u een leven-product dan hoeft u niets te doen. Verzekeraars brengen in het administratiesysteem zelf een scheiding aan in het kapitaal. Daarmee wordt de opbouw tot en vanaf 1 januari 2014 gescheiden.

Wilt u in de toekomst nog gelden uit een polis of bankspaarrekening overdragen, dan kan dit nog gewoon op de oude rekening, als de gelden uit de polis of bankrekening maar zijn ingelegd voor 2014

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *