Downloads

Downloads

Links

• AFM
De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM let op het gedrag van die financiële ondernemingen.

• AOW leeftijd berekenen
De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Vanaf 1 januari 2013 krijgt u de AOW-uitkering een maand na de dag waarop u 65 jaar wordt. In 2014 en later gaat de AOW-leeftijd verder omhoog. Hier kunt u uw AOW leeftijd berekenen.

• BKR
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.

• Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland wil met de informatie op deze site zijn professionele doelgroepen behulpzaam zijn bij de praktische of beleidsmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Tot zijn professionele doelgroepen rekent het Zorginstituut Nederland de zorgverzekeraars/zorgkantoren, zorgverleners, brancheorganisaties en overheid

• KADASTER
Via het kadaster is het onder andere mogelijk om koopsominformatie op te vragen.

• KIFID
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. Wij zijn aangesloten bij KiFiD.

• NHG
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan.

• NIBUD
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.

• NOTARISTARIEVEN
Vergelijk notarissen online.

• POLISVOORWAARDEN ONLINE
Hier vindt u van verschillende verzekeraars de polisvoorwaarden. Kunt u de voorwaarden die u zoekt niet vinden, neem dan contact met ons op.

• POLISVOORWAARDEN WAERDSE ASSURADEUREN
Hier vindt u de polisvoorwaarden van de Waerdse Assuradeuren. Kunt u de polis voorwaarden die u zoekt niet vinden, neem dan contact met ons op.

• POLITIEKEURMERK
Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.

• RDW
De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om registratie van voertuigen en rijbewijzen. Voor het online opvragen van voertuiggegevens op basis van kenteken klik hier.

•Kiwa SCM
SCM Certificatie BV certificeert beveiligingssystemen die ten doel hebben diefstal van en uit/af mobiele objecten te beperken, alsmede de kwaliteit van de inbouw van deze systemen in of op deze mobiele objecten. Er zijn drie soorten beveiligingssystemen met SCM-certificatie te verkrijgen: startonderbrekers (klasse 1), alarmsystemen (klasse 2 en 3) en voertuig-
volgsystemen (klasse 4 en 5)

• STICHTING ART
Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers.

• VERBOND VAN VERZEKERAARS
Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van de in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. Op deze website is informatie te vinden.

• WAARBORGFONDS
Het waarborgfonds is een organisatie die schade vergoedt in de volgende gevallen op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:
a.als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt (een onbekend motorrijtuig);
b.als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is;
c.als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
d.als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
e.als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.over de verschillende facetten van verzekeren en over de activiteiten die het Verbond als belangenbehartiger onderneemt.