Blog
jun 02

Collectiviteitskorting zorgverzekering definitief van de baan

Zorgverzekeraars mogen vanaf volgend jaar geen korting meer geven op collectieve zorgverzekeringen

De meeste Nederlanders zijn verzekerd in een collectieve zorgverzekering via bijvoorbeeld de werkgever. Door deze collectieve regeling bestaat er recht op maximaal 5 procent korting op de basisverzekering. Op de aanvullende zorgverzekering mag een hogere korting worden gegeven. Door deze collectieve afspraken kunnen de werknemers met een korting bij de verzekeraar terecht waar de werkgever een contract mee heeft afgesloten. Door het stoppen van de collectieve zorgverzekering vervalt de korting.

Besparingen
De gedachte achter collectiviteitskortingen was dat verzekeraars betere (zorg)inhoudelijke afspraken konden maken met zulke specifieke groepen. De besparingen die dat zou opleveren, konden ze dan als korting op de premie teruggeven aan de verzekerden.

Eerlijker
Maar volgens Den Haag gaat die vlieger niet op. Bij de meeste collectiviteiten wordt de korting bekostigd door een opslag op de premie. Daardoor kan het gebeuren dat andere verzekerden feitelijk de korting van het collectief betalen. Eerdere pogingen om dit eerlijker te maken, zijn gestrand. Daarom verdwijnt de collectieve korting nu definitief.

Waarom komt de collectieve zorgverzekering te vervallen?

De toegevoegde waarde zou te beperkt zijn. Verzekeraars bieden verschillende soorten zorgverzekeringen aan met ook verschillende prijzen. De korting wordt vaak gegeven op duurdere polissen, terwijl de verzekeraars ook goedkopere zorgverzekeringen aanbieden. Hierdoor krijgen collectief verzekerden vaak te dure polissen aangeboden, die met de korting nog steeds duurder zijn dan andere zorgverzekeringen bij dezelfde verzekeraar.

Werknemers blijven verzekerd

Het beëindigen van de korting in de collectieve zorgverzekering betekent niet dat werknemers onverzekerd zijn vanaf 2023. De verzekeraar waar een contract mee is afgesloten stuurt de deelnemers aan het collectief ook voor het jaar 2023 een nieuwe polis, maar voor de basisverzekering biedt de verzekeraar geen korting meer aan. De werknemers kunnen uiteraard overstappen naar een andere zorgverzekering.

Wat is de taak van de werkgever hierin?

De komende jaren blijft de collectieve zorgverzekering gewoon doorlopen. In 2022 zullen alle werkgevers met een collectieve zorgverzekering voor de werknemers geïnformeerd worden over wat er gaat veranderen aan de verzekering. Dan pas kunnen de werknemers inhoudelijk worden geïnformeerd over de veranderingen die komen. De korting komt te vervallen, dus als werknemers niet overstappen naar een andere zorgverzekering, wordt de verzekering duurder. De korting in de aanvullende verzekering mag wel blijven bestaan.

Overzichtelijker
Door de vele collectiviteiten is het huidige aanbod aan zorgverzekeringen ook erg onoverzichtelijk geworden. Nu de beperking gaat gelden, verwacht de politiek dat het voor consumenten eenvoudiger wordt om de best passende zorgverzekering te kiezen.

Meer informatie
Overstappen is alleen mogelijk per 1 januari. Uiterlijk na half november zijn de premies voor het nieuwe jaar bekend. Vanaf dat moment is het overstappen naar een andere zorgverzekering mogelijk.